Kabelkonfeksjonering -
produksjon av spesialkabel og kabelsett

Vi tar på oss jobben med å produsere og levere

Pålitelig og kvalitetsbevisst leverandør

Se-Mont AS er en ordreprodusent av ferdigstilte spesialkabler og komplette kabelsett, og kan levere alt fra den enkleste enleder til sammensatte kabelmatter og kabelsystemer. Vi er en fleksibel samarbeidspartner som strekker oss langt for å imøtekomme våre kunders behov, og mener kvalitet og kommunikasjon er nøkkelord for å være en pålitelig leverandør. Se-Mont er sertifisert etter ISO 9001:2015.

Maskinelt og manuelt håndterer vi kabler i ulike størrelser fra tynne signal- og flatkabler til grove kraftkabler, montert i konnektorsett eller kun forberedt for videre montering. Vi produserer etter IPC-620, og løser komplekse så vel som enkle sammenstillinger.

Typiske kunder er maskinbyggere, tavlebyggere, elektronikk- og elektromekanisk industri, produsenter av medisinsk elektronisk utsyr, off-shore- og subsea-relaterte bedrifter og generelt alle som bruker kabel, ledning og konnektorer i sin egen tilvirkning. Vi leverer kabler til en rekke bruks- og virkeområder, og har bred erfaring med ulike materiell og konnektortyper. Vi tar gjerne utfordringen hvis du har en!

Kundefokus

Vi tror du som kunde er fornøyd når du:

 • får raske tilbakemeldinger

 • blir orientert om status for ordre og leveranser

 • mottar produkter med høy kvalitet

 • får levert varer til avtalt tid

Hos Se-Mont står alltid kunden i fokus. Det er våre kunder som vet best hva de vil ha, og vi gjør hva vi kan for å oppfylle disse ønskene. Når utfordringene dukker opp, er det i samarbeid med kunden vi finner de beste løsningene. Dette samarbeidet er basert på tillit og åpen kommunikasjon.

Kvalitet

Våre kunder skal føle seg ivaretatt fra første stund og være trygge på at produktene de mottar er av høyeste klasse. Begrepet kvalitet omfatter for oss effektiv og korrekt produksjon, og oppfølging og service ovenfor våre kunder. Kunder av Se-Mont skal oppleve trygghet fra forespørsel til levering.

Kontakt oss

Kabelkonfeksjonering

Fem gode grunner til å overlate kabelkonfeksjoneringen til Se-Mont:

HØYERE EFFEKTVITET OG LØNNSOMHET:

Fordi vi har verktøyet og kompetansen til å behandle ledning og kabel kan vi produsere raskere og mer lønnsomt - det er kun dette vi driver med! Våre kunder får lavere monteringstid og blir mer effektive i sin egen produksjon, noe som vil gi lønnsomhet på flere nivåer i egen bedrift.

BEDRE KVALITET:

Våre kunder får bedre kvalitet på sine egne produkter, med færre feil og færre reklamasjoner. Vi vet hva som skal til for å oppnå høy kvalitet i vårt håndverk, og vi tar vare på og bygger all vår kompetanse rundt det å behandle kabler, kontakter og ledninger. Våre maskiner er spesialutstyrt for å håndtere ledning og kabel på mest mulig skånsom måte og kan justeres med 1/100mm presisjon.

MER FOKUS PÅ EGET KJERNEOMRÅDE:

Våre kunder kan rette sitt fokus mot eget kjerneområde og egen kompetansebygging for å bli enda bedre på det de kan best. Spesialisering er mer og mer viktig for å ha en plass i markedet, og få fokusområder er avgjørende for å lykkes.

BEDRE LEVERINGSDYKTIGHET:

Ferdige kabler fra Se-Mont gir våre kunder kortere produksjonstid i eget hus og dermed kortere leveringstid til sine kunder. Responstid er en stadig viktigere faktor for alle i bransjen.

MINDRE ADMINISTRASJON OG LAVERE INVESTERINGER:

Innkjøp, vedlikehold, kalibrering og kontroll av verktøy og maskiner er kostbart og tidkrevende. Å overlate kablene til Se-Mont AS er å frigi ressurser til å styrke egen virksomhet.

Andre tjenester

Selv om vårt hovedfokus ligger på konfeksjonering av elektrisk kabel, ser vi det som verdifullt å kunne tilby noen utvidede tjenester. Disse er ofte forbundet med kabelsett eller kundenes sluttprodukt der kabelsett inngår, men også som enkeltstående prosjekter.  Vi er en pålitelig samarbeidspartner som kan avlaste våre kunder og gjøre deres produksjon mer effektiv. Sammen med våre partnere og leverandører kan vi løse de aller fleste utfordringer.

Om Se-Mont

Se-Mont AS har kabelkonfeksjonering som sitt satsingsområde og vi er stolte av å drive produksjon i Norge.

Utgangspunktet for satsingen var den positive tilbakemeldingen fra kunder på oppfølging, service og produkter – Se-Mont gav en trygghet og en fleksibilitet som ble verdsatt. Det er få bedrifter som utelukkende satser på sammenstilling av kabler og kabelsett, og dette ble derfor vår nisje i et mangfoldig elektronikkmarked. 


All vår kompetanse og alle våre maskiner er rettet mot behandling og bearbeiding av ledninger og kabler. Vi er derfor spesielt dyktige på vårt felt og kan tilby våre kunder høy effektivitet og den beste kvalitet.

Vi føler oss som en samarbeidspartner, og liker å ta ansvar for at våre kunder er konkurransedyktige i neste ledd. Samarbeid skaper gode relasjoner som gjør at det er lettere og morsommere å jobbe.

Vår kvalitetspolicy

 

Se-Mont AS skal levere konfeksjonering og salg av elektriske kabler til bedriftskunder, og skal være en anstendig virksomhet og foretrukket partner som skaper verdier og trygghet for sine kunder og sine ansatte.

 

Ledelsen i Se-Mont er ansvarlige for at bedriften tilfredsstiller krav fra og oppfyller sine forpliktelser overfor

 • kundene den leverer til
 • menneskene den involverer
 • samfunnet den er en del av

 

Ledelsen forplikter seg derfor til å drive systematisk forbedringsarbeid slik at alle i bedriften skal:

 • bidra til å bygge gjensidig nyttige relasjoner til kunden gjennom forståelse av kundens og sluttkundens behov  og krav, og levere tjenester ut over kundens forventninger
 • etterstrebe å levere korrekte produkter etter bransjestandard til avtalt tid og på mest mulig effektiv måte
 • bidra til å skape en trygg og trivelig arbeidsplass der vi sammen tar ansvar for å øke kunnskap og ferdigheter som gir mestring og arbeidsglede, og at mennesker behandles anstendig i hele bedriftens verdikjede
 • bidra til at bedriften overholder krav fra myndigheter og handler i tråd med FNs bærekraftsmål, også ut over det lovpålagte.

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.

Bromsveien 19 3183 Horten

+47 415 72 474

post(krøllalfa)semont.no

Bestillinger, ordrebekreftelser og faktura:

ordre(krøllalfa)semont.no

Børre Jul-Larsen

Daglig leder

+47 415 72 474

borre(krøllalfa)semont.no

Tom-Egil Svartsund

Salg / Økonomi

+47 458 30 929

tomegil.svartsund(krøllalfa)semont.no